فراخوان ها و مسابقات وکارگاه های آموزشی

با سلام و احترام خدمت همکاران عزیز به اطلاع می رساند

-کار گاه مجازی درس تکه دوز در تاریخ 95/12/8   یکشنبه ساعت 9الی 24 در سایت qomgt.ir  اجرا خواهد شد .

- فراخوان مسابقه طراحی سوال الگو و برش مورخ  95/10/12 با تقدیر نامه استانی - دبیر خانه ای ،بصورت pdf و word  درCD تحویل دهید.

-فراخوان مسابقه طرح درس نویسی مانتودوزمورخ  95/11/17 با تقدیر نامه استانی - دبیر خانه ای

بصورت PDF و Word در CD تحویل دهید.

- بر گزاری مسابقه آنلاین از لباس شب و عروس مورخ 95/11/19 از فصل 4و 5 لباس شب و عروس به همراه الگوی باکسدوزی  در سایت اجرا خواهد شد .

- فرا خوان آثار بر گزیده تزئینات روی لباس عروس (ویژه هنر جویان )مورخ 96/1/20 با تقدیر نامه استانی -دبیرخانه ای ،اجرا خواهد شد .