ضمن خدمت

با سلام خدمت هنرآموزان محترم

باتوجه به پیگیری اخذ مجوز دوره ضمن خدمت 40 ساعته برای دوره پکیج آبگرم که در سازمان فنی وحرفه ای برگزار خواهد شد لذا همکاران محترم نام ونام خانوادگی و کد پرسنلی خود را از طریق تلگرام گروه تاسیسات اعلام نمایند تا در صورت موافقت اداره کل آموزش و پرورش گواهینامه ضمن خدمت صادر گردد.

 

با تشکر گروه آموزشی تاسیسات