آزمون آنلاین

باسلام خدمت هنرآموزان محترم :

پیرو اطلاع رسانی موضوعات برنامه عملیاتی وارسال دستورلعمل برگزاری مسابقات طراحی سوالات درس تاسیسات بهداشتی و مسابقه آنلاین از دروس تخصصی تاسیسات به اطلاع همکاران هنرآموز می رسانم که آخرین مهلت ارسال سوالات درس تاسیسات بهداشتی تا پایان دی ماه و روز برگزاری مسابقه آنلاین 1394/11/20 می  باشد که می بایست با مراجعه به سایت گروههای آموزشی که قبلا به اطلاع همکاران رسانده شده است اقدام به شرکت در مسابقه آنلاین نمایند. ضمنا در صورت ابهام ویا سوالات احتمالی با سرگروه تاسیسات تماس بگیرید.

 

گروههای آموزشی استان

گروه تاسیسات