تقدیر

باسلام واحترام

کسب رتبه اول (عالی) گروه تاسیسات فنی حرفه ای وکاردانش در ارزیابی دفتر آموزشهای فنی وحرفه ای وکاردانش وزارت آموزش وپرورش در سال تحصیلی 95-94 را خدمت همکاران ارجمند وزحمتکش در استان تبریک وتهنیت عرض می نمایم.

 

گروه  آموزشی تاسیسات