ارزشیانی درس الزامات محیط کار

با سلام وخدا قوت:

به اطلاع می رساند که نمونه برگه ارزشیبابی درس الزامات محیط کار از طریق سایت دبیر خانه

به آدرس        behdashtimani.medu.ir  مراجعه فرمایید

                                                                                                   با تشکر خدابخشی.