اطلاعیه شماره اردیبهشت

باسلام خدمت همکاران پرتلاش مدیریت خانواده لطفاگزارش نحوه برگزاری هفته مشاغل خودبه ویژه

گزارش تصویری برنامه آموزشی همراه باتولیدخودراتا17اردیبهشت به gmailاینجانب ارسال نمایید.

اعلام گواهی دانش افزایی

باسلام مجددهمکاران گرامی گواهی های دانش افزایی برای همکارانیکه درکارگاههاشرکت نموده اندروی سایت قرارداده شده است لطفابرای دریافت به سایت گروه هاصفحه آبی رنگ مراجعه نمایید.

سرگروه مدیریت خانواده

اعلام نتیجه آزمون آنلاین

باسلام وخداقوت خدمت همکاران گرامی نتایج آزمون آنلاین به شرح ذیل اعلام می گردد.

1-خانم معصومه میرجعفری با82.20 %

2-خانم الهه نیک آزمابا82.20  %

باآرزوی توفیق روزافزون برای این همکاران گرامی ان شاء...تقدیرنامه استانی برایشان صادرخواهدشد.

اطلاع رسانی فروردین

باسلام خدمت همکاران عزیزوعرض تبریک وشادباش برای شروع سال جدیدامیدورام روزهای خوب وموفق وخوشی درانتظارهمه دوستان باشد.

به اطلاع می رساند

1-امروز20فروردین آخرین مهلت ارسال محتوای الکترونیکی می باشد.

2-لطفاهرچه سریعتربرای برنامه آموزشی همراه باتولیدکه دستورالعمل آن قبل ازعیدروی سایت قرارداده شده اقدام فرمایید.

باتشکرازهمکاری شماعزیزان سرگروه استان گروه مدیریت خانواده

اطلاع رسانی اسفند

توجه توجه

همکاران عزیزضمن عرض تبریک پیشاپیش عیدنوروز وخداقوت به اطلاع می رسانم ازآنجاکه درحال درخواست درخواست تقدریرنامه برای همکارانیکه باگروهها همکاری داشته وباارسال اثرامتیازکسب نموده اند تنها4فرصت دیگربرای کسب امتیازباقیست

1-تهیه مقاله چالشهای پیش روی هنرستانها درنظام 6-3-3

2-تهیه مقاله تاثیررشته مدیریت خانواده یاکودکیاری دردانش آموزان

3-انجام برنامه آموزشی همراه باتولید(که دستورالعمل آن قبلا درسایت گذاشته شده وفرصت آن تا اول اردیبهشت می باشد.)

4-تهیه محتوای الکترونیکی متناسب رشته ودرسی که ارائه می دهید (دستورالعمل درسایت موجود می باشد)

باتشکرسرگروه آموزشی استان

امیدوارم ایام خوش ومبارکی داشته باشید.