اطلاع رسانی فروردین

باسلام خدمت همکاران عزیزوعرض تبریک وشادباش برای شروع سال جدیدامیدورام روزهای خوب وموفق وخوشی درانتظارهمه دوستان باشد.

به اطلاع می رساند

1-امروز20فروردین آخرین مهلت ارسال محتوای الکترونیکی می باشد.

2-لطفاهرچه سریعتربرای برنامه آموزشی همراه باتولیدکه دستورالعمل آن قبل ازعیدروی سایت قرارداده شده اقدام فرمایید.

باتشکرازهمکاری شماعزیزان سرگروه استان گروه مدیریت خانواده

اطلاع رسانی اسفند

توجه توجه

همکاران عزیزضمن عرض تبریک پیشاپیش عیدنوروز وخداقوت به اطلاع می رسانم ازآنجاکه درحال درخواست درخواست تقدریرنامه برای همکارانیکه باگروهها همکاری داشته وباارسال اثرامتیازکسب نموده اند تنها4فرصت دیگربرای کسب امتیازباقیست

1-تهیه مقاله چالشهای پیش روی هنرستانها درنظام 6-3-3

2-تهیه مقاله تاثیررشته مدیریت خانواده یاکودکیاری دردانش آموزان

3-انجام برنامه آموزشی همراه باتولید(که دستورالعمل آن قبلا درسایت گذاشته شده وفرصت آن تا اول اردیبهشت می باشد.)

4-تهیه محتوای الکترونیکی متناسب رشته ودرسی که ارائه می دهید (دستورالعمل درسایت موجود می باشد)

باتشکرسرگروه آموزشی استان

امیدوارم ایام خوش ومبارکی داشته باشید.

دستورالعمل برنامه آموزشی همراه باتولید

دانلوددستورالعمل آموزشی همراه باتولید

باسلام مجدددوستان وهمکاران گرامی لطفااین دستوراعمل رامطالعه بفرماییدوتاهفته اول اردیبهشت یعنی بلافاصله بعدازهفته مشاغل به گروهها ارسال نمایید.

می توانیداگرپیشنهادبهتری داریددرماه اسفندهم یک برنامه فروش به شکل گفته شده برگزارنموده وگزارش آنراطبق فرمت که درلینک بالاگفته شده تهیه وارسال نمایید.

باتشکراززحمات شماعزیزان

اطلاع رسانی اسفند

باسلام وخداقوت خدمت همکاران گرامی یک نمونه ازمطالب ارائه شده درکارگاه تراریوم را درسایت

قراردادم وهمچنین شیوه محتوای الکترونیکی رابرای همکارانیکه تمایل به شرکت دراین فعالیت

رادارند رانیزقراردادم امیدوارم مورداستفاده همکاران عزیزقرارگیرد.فرصت تهیه محتوای

               الکترونیکی تاپایان اسفندتمدیدشد.

لطفاهمکارانی هم که مقاله تهیه کرده اندتاقبل ازپایان اسفندماه به ایمیل بنده ارسال نمایند.

باتشکرسرگروه مدیریت خانواده.