اطلاع رسانی 3بهمن ماه

باسلام واحترام خدمت همکاران گرامی کارگاه تراریوم طبق بخشنامه درتاریخ 12/1روزیکشنبه ساعت 12:30درخ ساحلی بعدازفرمانداری کوچه 33درگروههای آموزشی تشکیل خواهد شد.لطفابرنامه ریزی بفرمایید.

موفق باشید.درضمن فرصت ارسال طرح درس نویسی برای درس مدیریت وبرنامه تا17بهمن تمدیدشدتاکنون فقط خانم سلیمانی طرح درس فرستاده اند.

فرصت مقاله نویسی هم خانمهای عزیزروبه پایان است.آخرین فرصت پایان بهمن می باشد.