کارگاه آموزشی حضوری ویژه هنرآموزان

 

 

 

        کارگاه آموزشی با عنوان :

         شیوه نوشتن طرح کسب و کار

          ویژه هنـــرآمـــوزان

       14 دی  ماه 95 (  سه شنبه )

       ساعت 12/30ظهر

     مکان : گروه های آموزشی استان قم

         خیابان ساحلی - بعداز فرمانداری - کوی 33 - پلاک 4