دومین کارگاه آموزشی

??سلام همکاران گرامی
❎دومین کارگاه آموزشی گروه الکترونیک استان قم
✅موضوع: 1- کارگاه جشنواره روشهای تدریس
                    2 - چگونگی طراحی مدار چاپی با پروتیوس
✅زمان: یکشنبه 1395/10/12 ساعت 12:15
✅مکان: خیابان ساحلی - کوچه 33- پلاک 2- گروههای آموزشی
از کلیه هنرآموزان برق و الکترونیک دعوت می شود در این کارگاه آموزشی شرکت نمایند.