اولین جلسه ضمن خدمت

?سلام خدمت همکاران محترم
✅فردا اولین جلسه ضمن خدمت عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی
✅مکان: هنرستان شهید چمران
✅زمان: یکشنبه 2/8/95 از ساعت 16:45 تا 20
✅همکارانی که  در سامانه ltms  ثبت نام شده اند می توانند در این ضمن خدمت شرکت کنند.
♻️همکارانی که این درس را امسال تدریس دارند و در سامانه ثبت نام نشده اند با شماره 36601179 ضمن خدمت ناحیه 2 تماس بگیرند.
سپاس