رنگ سال2017

رنگ سال 2017

greenery یا همان سبز متمایل به زرد رنگی است که به عنوان رنگ سال 2017 میلادی انتخاب شده است.

 

         

 

برای تبدیل حال و هوای موجود در جامعه، تیمی شروع به بررسی کرده تا رنگی را که استفاده صعودی در جامعه داشته و در بیشتر بخش ها ی طراحی قابل استفاده باشد را انتخاب کنند برای سال ۲۰۱۷ رنگ سبز گرینی به عنوان رنگ مد سال ۲۰۱۷ انتخاب شده است .          

 

 

      با توجه به قوی بودن این رنگ می توان در طیف های مختلف از آن استفاده کرد. از این رنگ هم به عنوان رنگ پایه و هم به عنوان یک رنگ مکمل قوی می توان استفاده کرد.