نمایشگاه مجازی هنربانان قم 1401

کلیپ نمایشگاه مجازی هنربانان استان قم 1401

آثار برگزیده هنرآموزان رشته گرافیک، فتوگرافیک، گرافیک رایانه و نقاشی

هنرآموزان هنرمند: آقای علی فلاح کردی، خانم سلیمه باباخان، خانم شیما معصوم، خانم انیسه پارسا، خانم سیما سجادیان، خانم نرگس یعقوبی، خانم هما خلیل زاده، خانم مریم بوستانی، خانم لیلا ایمانی و دکتر سعیده معصومی 

دبیرخانه هنرهای تجسمی