برگزاری کارگاه مجازی-95/10/12

برگزاری کارگاه مجازی

کتاب دانش فنی رشته فتوگرافیک

تاریخ برگزاری:یکشنبه،95/10/26،ساعت 9 صبح

شرکت همه هنرآموزان رشته های هنری بلامانع است

منبع:کتاب دانش فنی پایه دهم فتوگرافیک،از صفحه9 الی 44.