ثبت نام در مسابقه روش های فعال تدریس

 با سلام و درود

هنرآموزان گرامی جهت ثبت نام در مسابقه الگوهای فعال تدریس موارد زیر را به سرگروههای استان رشته حسابداری ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی - نام هنرستان - موضوع تدریس

مهلت ثبت نام : 95/10/15

زمان اجرا: 95/10/22  ساعت 12

شرایط:

1- حداکثر مدت تدریس : 20 دقیقه

2- داشتن طرح درس روزانه

توجه: استفاده از پاورپوینت در تدریس امتیاز دارد.

آدرس: خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری، کوچه 33 ، ساختمان گروه های آموزشی