کارگاه و مسابقه الگوهای فعال تدریس

با سلام و خدا قوت

احتراما به اطلاع می رسد در تاریخ 95/10/22 روز چهارشنبه ساعت 12 کارگاه و مسابقه الگوهای فعال تدریس در گروه های آموزشی برگزار می شود.

با تشکر

آدرس: خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری، کوچه 33 ، ساختمان گروه های آموزشی